Välkommen till ​ Helsingborgs Rhododendronförening

Vill du bli medlem?

Nytt pris för medlemskap i Helsingborgs rhododenronförening år 2023 är 100 kroner.

Betala in på på vårt kontonummer 9023.1195.399 hos Länsförsäkringar. Ni som betalat från annan bank så tänk på att de första 4 siffrorna är clearingnummer och resterande är banknummret. Nytt för iår är även att skicka ett mejl till medlemsfrågor, mh.bjork@hotmail.se, med ert fullständiga namn, adress och att ni har betalt. 

Hemsida

Har du några synpunkter På vår hemsida, som vi kan ha glädje av i utvecklingsarbetet, så sänd gärna ett mail till: foreningen@hbgrhododendron.se