Hildings Have

Trädgårdsfix i Hildings Have

Arbetslördag i Hildings Have

Trädgårdsfix med medhavd fika

2023 kör vi andra torsdagen i månaden och sista lördagen i månaden. Första tillfället blir torsdag 13 april kl. 16.00-18.00. På lördagar är det mellan 10.00-12.00. 

Vi kör så här framåt till höstens program kommer.

Detta är ett bra tillfälle att träffas och utbyta erfarenheter och kunskaper angående rhododendron och andra samplanteringsväxter. Ju fler som kommer på dessa träffar desto roligare. 

Välkomna alla nya och gamla medlemmar!

Hildings Have är föreningens samlingspunkt. Här träffas vi och umgås bl.a. vid våra trädgårdsfix dagar. Vi bedriver här våra odlingar av Rhododendron, Magnolior och andra surjordsväxter.

"Haven" är också platsen för våra växtmarknader, kurser, mötesverksamhet och inte minst vår sommarfest.

Vi tillhandahåller även ett begränsat antal odlingslotter för medlemmars egna odlingar. Planteringarna på Hildings Have organiseras och planeras under överinseende av "odlingsledningen" som är en av styrelsen delegerad arbetsgrupp. Vi söker efter någon driven person som känner sig redo för att styra upp denna gruppen.

Att sköta och utveckla vår odlingslott är en viktig del av föreningens verksamhet. Senaste årets arbete har gett resultat, röjning och beskärning har gjort området ljusare och medfört rikligare blomning. Våra arbetslördagar har blivit utbyta med trädgårdsfix med egen medhavd fika.

Att arbeta tillsammans och utbyta erfarenheter är stimulerande.