Föreningens styrelse och supleanter


Ordförande                                            V.Ordförande

Andreas Rödseth                                     Kjell Andersson

andreas.rodseth@gmail.com                     kjell.mia7@gmail.com

0768125751                                            0738103080


Sekreterare                                            Kassör

Annelie Sjöberg                                       Monica Björk


Medlemsfrågor

Monika Björk

mh.bjork@hotmail.se


Ledamot                                                 Suppleant

Yngve Björk                                             Rolf Johansson

stinayngve@gmail.com

0708553829


Vill du sända mail till föreningen så har vi följande adress: foreningen@hbgrhododendron.se