Helsingborgs Rhododendronförening

Helsingborgs Rhododendronförening

Hildings Have

Hildings Have är föreningens samlingspunkt. Här träffas vi och umgås bl.a. vid våra arbetslördagar. Vi bedriver här våra odlingar av Rhododendron, Magnolior och andra surjordsväxter.

"Haven" är också platsen för våra växtmarknader, kurser, mötesverksamhet och inte minst vår sommarfest.

Vi tillhandahåller även ett begränsat antal odlingslotter för medlemmars egna odlingar. Planteringarna på Hildings Have organiseras och planeras under överinseende av "odlingsledningen" som är en av styrelsen delegerad arbetsgrupp.

Att sköta och utveckla vår odlingslott är en viktig del av föreningens verksamhet. Senaste årets arbete har gett resultat, röjning och beskärning har gjort området ljusare och medfört rikligare blomning. Våra arbetslördagar fortsätter som tidigare och vi hoppas på större uppslutning. Att arbeta tillsammans och utbyta erfarenheter är stimulerande. Vi startar kl 9 och arbetsinsatsen belönas med subventionerad gemensam lunch. Deltagarna betalar 20 kr per person. Alla insatser stora som små uppskattas!

Arbetslördag i Hildings Have

Arbetslördagar

Följande lördagar träffas vi kl 9.00 för att arbeta tillsammans hösten 2021 10 juli, 7 augusti, 11 september, 2 oktober och 23 oktober

Vi hoppas att fler är villiga att utveckla och underhålla vår odlingslott och arbetsinsatsen belönas med subventionerad gemensam lunch. Deltagarna betalar 20 kr per person.