Medlemsavgift för 2021

Medlemsavgiften för 2022 är 50 kr.

Avgiften sätts in på konto nr 9023 1195399 i Länsförsäkringar Bank.

Observera att det skall göras som en överföring (inte betalning) och kortform av ditt nam skrives på meddelande till mottagaren, alternativt sändes mail om insättningen till föreningens mail-adress.

Tidigare rutin med avgift via Trädgårdsföreningen gäller inte längre!

OBS! Årsavgiften måste vara betald före Årsmötet för att få rösta vid mötet.